Saugos tarnybos vadovas
Remigijus Narkevičius
Tel. nr.: 8 686 45466
El. p.: remigijus@aase.lt


Apsaugos paslaugos

UAB „AASE“ – yra pirmoji ir didžiausia apsaugos paslaugas teikianti bendrovė Ukmergės rajone. Įsteigta 2003 metais, šiemet bendrovė skaičiuoja 20-uosius sėkmingos veiklos metus. Per šį laikotarpį UAB „AASE“ užsitarnavo patikimos ir kompetentingos įmonės vardą.
Objektų apsaugai bendrovė yra įrengusi centrinį stebėjimo pultą. Jame sumontuoti įrenginiai, priimantys pavojaus signalus telefoninių linijų, radijo bangų ar GPRS signalų pagalba. Objekte, kuriame nėra telefono linijos, signalai gali būti perduodami radijo bangų pagalba ar GPRS dažniu, tokiu būdu klientui signalų perdavimas nieko nekainuoja.
Bendrovė taip pat teikia fizinės objektų apsaugos paslaugas, kurias kombinuojant su elektronine objekto apsauga, užtikrinamas maksimalus saugos laipsnis. Objekte budintys apsaugos darbuotojai aprūpinami specialiosiomis priemonėmis.

 • Saugomi butai, namai, pastatai, komercinės paskirties objektai, teritorijos, kuriuose įrengtos elektroninės apsaugos sistemos ir pajungtos į centrinį stebėjimo pultą.
 • Objektų stebėjimas centriniame apsaugos pulte ir ginkluotas greito ekipažo reagavimas į gaunamus signalus.
 • Operatyvus kliento perspėjimas gaisro, dujų nuotėkio, avarijų atveju, specialiųjų gelbėjimo tarnybų skubus iškvietimas, pasitvirtinus realiam pavojui.
 • Įvairios paskirties objektų, teritorijų saugojimas pagal kliento poreikius (visą parą, tam tikrą laiką).
 • Nustatytos tvarkos užtikrinimas saugomame objekte, teritorijoje.
 • Pažeidėjų sulaikymas saugomame objekte, teritorijoje.
 • Reagavimas į pavojaus signalus saugomame objekte, teritorijoje (gaisras, dujų nuotėkis, avarijos ir kt.).
 • Viešosios tvarkos palaikymas įvairių masinių renginių metu (koncertai, festivaliai, konkursai ir kt.).
 • Uždarų renginių, švenčių apsauga pagal atskirus kliento pageidavimus.
 • Žinybinių apsaugos postų darbuotojų, įvairių objektų, teritorijų kontrolė pagal atskiras sutartis.
 • Žinybinės apsaugos posto darbuotojų darbo tikrinimas pagal kliento sutartyje numatytas sąlygas ( nurodomas patikrinimų skaičius, laikas ir kt.)
 • Atskirų objektų, teritorijų kontrolė pagal sutartyje numatytas sąlygas.
 • Grynųjų pinigų surinkimas iš juridinių asmenų, jų veiklos vietose, pristatymas į banką.
 • Kliento, krovinio, transporto priemonės palyda į nurodytą vietą, užtikrinant palydos objekto saugumą.