ASSE-slide5

Informacijos telefonas (visą parą)

8 340 64608


Domitės mūsų paslaugomis? Nurodikite savo kontakinius duomenis, ir mes su Jumis susisieksime.

Saugos tarnyba

Saugos tarnyba

UAB „AASE“ – yra pirmoji ir didžiausia apsaugos paslaugas teikianti bendrovė Ukmergės rajone. Įsteikta 2003 metais, šiemet bendrovė skaičiuoja 11-us veiklos metus. Per šį laikotarį UAB „AASE“ užsitarnavo patikimos ir kompetetingos įmonės vardą.

Objektų apsaugai bendrovė yra įrengusi centrinį stebėjimo pultą. Jame sumontuoti įrenginiai, priimantys pavojaus signalus telefoninių linijų, radio bangų ar GPRS signalų pagalba. Objekte, kuriame nėra telefono linijos, signalai gali būti parduodami radio bangų pagalba ar GPRS dažniu, tokiu būdu klientui signalų perdavimas nieko nekainuoja.

Bendrovė taip pat teikia fizinės objektų apsaugos paslaugas, kurias kombinuojant su elektronine objekto apsauga, užtikrinamas maksimalus saugos laipsnis. Objekte budintys apsaugos darbuotojai aprūpinami specialiosiomis priemonėmis, gali būti ginkluoti šaunamaisiais ginklais.

Bendrovė teikia šias apsaugos paslaugas:

Elektroninė objektų apsauga

taip Saugomi butai, namai, pastatai, komercinės paskirties objektai, teritorijos, kuriuose įrengtos elektroninės apsaugos sistemos ir pajungtos į centrinį stebėjimo pultą.
taip Objektų stebėjimas centriniame apsaugos pulte ir ginkluotas greito ekipažo reagavimas į gaunamus signalus.
taip Operatyvus kliento perspėjimas gaisro, dujų nuotėkio, avarijų atveju, specialiųjų gelbėjimo tarnybų skubus iškvietimas, pasitvirtinus realiam pavojui.

Fizinė objektų apsauga

taip Įvairios paskirties objektų, teritorijų saugojimas pagal kliento poreikius (visą parą, tam tikrą laiką).
taip Nustatytos tvarkos užtikrinimas saugomame objekte, teritorijoje.
taip Pažeidėjų sulaikymas saugomame objekte, teritorijoje.
taip Reagavimas į pavojaus signalus saugomame objekte, teritorijoje (gaisras, dujų nuotėkis, avarijos ir kt.).
taip Viešosios tvarkos palaikymas įvairių masinių renginių metu (koncertai, festivaliai, konkursai ir kt.).
taip Uždarų renginių, švenčių apsauga pagal atskirus kliento pageidavimus.
taip Žinybinių apsaugos postų darbuotojų, įvairių objektų, teritorijų kontrolė pagal atskiras sutartis.
taip Žinybinės apsaugos posto darbuotojų darbo tikrinimas pagal kliento sutartyje numatytas sąlygas ( nurodomas patikrinimų skaičius, laikas ir kt.)
taip Atskirų objektų, teritorijų kontrolė pagal sutartyje numatytas sąlygas.

Pinigų inkasavimas

taip Grynųjų pinigų surinkimas iš juridinių asmenų, jų veiklos vietose, pristatymas į banką.

Palyda

taip Kliento, krovinio, transporto priemonės palyda į nurodytą vietą, užtikrinant palydos objekto saugumą.
Licencija verstis saugos tarnybos veikla
Dėl apsaugos paslaugų susisiekite:
8 340 64608 (visą parą), 8 606 14805 (visą parą), info@aase.lt